Kelayakan Pensijilan Inspektor

Sila pastikan anda memahami perbezaan antara dua jenis pensijilan pemeriksaan yang ditawarkan
oleh ACCT. Baca kelayakan sebelum memohon.
Inspektor Bertauliah ACCT mesti mematuhi Kod Etika ACCT semasa pensijilan mereka seperti yang
dinyatakan di bawah:

 • Bebas dan tidak berberat sebelah berkaitan agama, etnik, jantina, umur, asal negara dan
  kecacatan.
 • Memastikan keselamatan dan kesejahteraan pengguna dan pekerja yang dikaitkan dengan
  operasi litar kursus cabaran diutamakan di atas semua pertimbangan lain.
 • Lindungi harta benda awam dan alam sekitar yang berdekatan.
 • Tidak akan melanggar peraturan, amaran atau arahan berkaitan keselamatan yang
  ditetapkan oleh OSHA atau Piawaian (“Standards”) Keselamatan Kerajaan lain yang
  berkaitan dengan sengaja
 • Tidak akan memberikan gambaran yang salah atau secara sengaja menipu orang lain
  mengenai pengalaman atau keupayaan mereka dalam menjalankan pemeriksaan litar /
  struktur kursus cabaran
 • Tidak akan salah nyata atau menyalahgunakan pensijilan mereka.
 • Ikuti semua aspek lain Kod Etika ACCT.