Kelayakan Pensijilan Inspektor Profesional ACCT

Pensijilan Inspektor Professional direka untuk individu yang bekerja untuk perniagaan berlesen sah
yang diinsuranskan dengan betul untuk menawarkan Pemeriksaan Profesional dan Penerimaan
seperti yang diterangkan dalam Standard ANSI-ACCT 03-2019, Bab 1, Bahagian B.1.2.


Untuk layak menduduki Peperiksaan Pensijilan Inspektor Professional, anda perlu memastikan anda
memenuhi keperluan am berikut: 
 

 • Berkerja sebagai pekerja vendor litar kursus cabaran
 • Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun
 • Mempunyai diploma sekolah tinggi, GED, atau setarafnya
 • Dokumentasikan kemahiran, pengalaman, dan latihan untuk dianggap sebagai Orang
  Kompeten berkenaan dengan keselamatan pekerja dan perlindungan jatuh
 • Mempunyai keupayaan untuk memeriksa elemen litar / struktur kursus cabaran mengikut
  Piawaian (“standard”) ACCT
  • vi. Memenuhi keperluan visual
   • Semua pemohon mesti lulus peperiksaan mata untuk memberikan bukti
    ketajaman dekat dan jauh 20/30 atau lebih baik dengan atau tanpa kanta
    pembetulan.
   • Semua pemohon mesti mengambil ujian persepsi warna. Pemohon yang
    mengalami kekurangan persepsi warna (“deficiency”) mesti mengemukakan
    surat akuan terima dan menyertakan pernyataan penyesuaian daripada
    penyelia mereka sebelum ujian.
 • Mesti menyediakan bukti insurans yang memenuhi keperluan semasa
  seperti berikut:
  • Pemohon Inspektor Profesional mesti mempunyai sijil insurans yang
   menunjukkan tanggungjawab profesional untuk perlindungan
   minimum $1,000,000.00. Perkhidmatan profesional yang dilindungi
   oleh Polisi Liabiliti Profesional mesti disertakan dalam perihalan
   operasi sijil insurans. Perkhidmatan profesional mesti termasuk
   pemeriksaan.
   • Sijil mesti bertarikh dalam masa 30 hari daripada permohonan.
   • Sijil hendaklah menyenaraikan pemegang sijil:
     • Association for Challenge Course Technology
     • PO Box 19797
     • Boulder, CO 80308

1 Pensijilan Inspektor Professional: Peringkat Permulaan

Mesti memenuhi semua Keperluan Am di atas dan mendokumenkan sekurang kurangnya berikut
dalam tempoh 36 bulan yang lalu.

Pekerjaan: Tempoh berkerja selama 365 hari atau lebih sebagai pekerja atau
pemilik dalam industri Litar Kursus Cabaran. Sejarah pekerjaan terkini membantu dalam menunjukkan pemohon kekal terkini dengan pengetahuan dan
perkembangan industri serta mengekalkan set kemahiran khusus yang
diperlukan untuk memeriksa.
Pengalaman: 75 hari pengalaman berkaitan pemeriksaan termasuk dan tidak
terhad kepada perkara berikut: menjalankan latihan berkaitan pemeriksaan;
terlibat dalam pemeriksaan litar / struktur kursus cabaran, pemasangan,
penyelenggaraan dan/atau reka bentuk; menyelia inspektor lain, menguruskan
jabatan pemeriksaan, dan berkhidmat pada entiti yang berkaitan dengan
pemeriksaan
Latihan: 40 jam latihan khusus untuk pemeriksaan. Ini juga mesti termasuk
menghadiri Kursus Persediaan Pensijilan Inspektor ACCT selama 8 jam.
Pemeriksaan: 12 Pemeriksaan Profesional yang mematuhi Standard ANSI/ACCT
semasa pada masa pemeriksaan, dilakukan di bawah pengawasan orang yang
berkelayakan (pemeriksaan mesti dilakukan sekurang-kurangnya tiga (3) lokasi
atau litar kursus yang berbeza).
Pengujian: Kelulusan peperiksaan pensijilan Professional Tahap 1 dengan
sekurang-kurangnya 80%.

Persijilan Inspektor Professioanal Tahap 2: Tahap Lanjutan

Mesti memenuhi semua Keperluan Am, Keperluan Tahap 1, dan mendokumenkan minima berikut
dalam tempoh 60 bulan yang lalu.

Pekerjaan: Tempoh berkerja selama 750 hari atau lebih sebagai pekerja atau
pemilik dalam industri Litar Kursus Cabaran. Sejarah pekerjaan terkini membantu dalam menunjukkan pemohon kekal terkini dengan pengetahuan dan
perkembangan industri serta mengekalkan set kemahiran khusus yang
diperlukan untuk memeriksa.
Pengalaman: 150 hari pengalaman berkaitan pemeriksaan termasuk dan tidak
terhad kepada perkara berikut: menjalankan latihan berkaitan pemeriksaan;
terlibat dalam pemeriksaan litar / struktur kursus cabaran, pemasangan,
penyelenggaraan dan/atau reka bentuk; menyelia inspektor lain, menguruskan
jabatan pemeriksaan, dan berkhidmat pada entiti yang berkaitan dengan
pemeriksaan.
Latihan: 72 jam latihan yang berkaitan dengan pemeriksaan, pemasangan,
penyelenggaraan, dan/atau reka bentuk, di mana sekurang-kurangnya 48 jam
hendaklah khusus untuk pemeriksaan.
Pemeriksaan: 24 Pemeriksaan Profesional yang mematuhi Piawaian (“Standard”)
ANSI/ACCT semasa pada masa pemeriksaan, di mana sekurang-kurangnya 16
telah dilakukan di bawah pengawasan orang yang berkelayakan (pemeriksaan
mesti dilakukan di sekurang-kurangnya 3 lokasi atau litar kursus yang berbeza.
Pengujian: Lulus Peperiksaan Pensijilan Professional Tahap 1 dan Tahap 2,
masing-masing dengan sekurang-kurangnya 80%. Jika Inspektor kini disahkan
sebagai Tahap 1, ujian Tahap 1 tidak perlu diambil semula.

Pengendorsan Penyelia Professional

Pengesahan Penyelia adalah untuk individu yang mengawasi inspektor lain di syarikat mereka.


Pengesahan ini termasuk pemahaman amalan jaminan kualiti untuk syarikat yang menawarkan
pemeriksaan dan membenarkan hanya Inspektor Tahap 2 untuk menyelia pemeriksa perantis.


Pemohon mesti memenuhi syarat untuk Pensijilan Tahap 2.

Yuran Inspektor Professsional Tahap 1 dan Tahap 2

Bayaran permohonan $125.00 USD
Yuran Pemeriksaan Persijilan Inspektor Professional $260.00 USD
Yuran Kursus Persediaan Pensijilan Inspektor $300.00 USD
Yuran Pembaharuan Dokumen 2 Tahun Perakuan Inspektor $220.00 USD
Pilihan: Pengesahan Penyelia- Tahap 2 sahaja $75.00 USD

Klik Di Sini jika Anda Sedia Memohon