Kelayakan Pensijilan Inspektor “In-
House” ACCT

Pensijilan Inspektor “In-House” direka untuk individu yang melakukan Pemeriksaan Semasa untuk
organisasi mereka sendiri seperti yang diterangkan dalam Standard ANSI-ACCT 03-2019, Bab 1,
Bahagian B.1.3. Inspektor Dalam Rumah bukanlah Inspektor Profesional. Di bawah piawaian
(“standard”) ACCT, pemeriksaan profesional diperlukan sekurang-kurangnya setiap tahun dan
dilakukan oleh orang yang berkelayakan.


Untuk layak menduduki Peperiksaan Pensijilan Inspektor “In-House”, anda perlu memastikan anda
memenuhi keperluan am berikut:

 • Berkerja sebagai pekerja pengendali litar kursus cabaran
 • Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun
 • Mempunyai diploma sekolah tinggi, GED, atau setarafnya
 • Dokumentasikan kemahiran, pengalaman, dan latihan untuk dianggap sebagai Orang
  Kompeten berkenaan dengan keselamatan pekerja dan perlindungan jatuh
 • Mempunyai keupayaan untuk memeriksa elemen litar / struktur kursus cabaran mengikut
  Piawaian (“standard”) ACCT
  • vi. Memenuhi keperluan visual
   • Semua pemohon mesti lulus peperiksaan mata untuk memberikan bukti
    ketajaman dekat dan jauh 20/30 atau lebih baik dengan atau tanpa kanta
    pembetulan.
   • Semua pemohon mesti mengambil ujian persepsi warna. Pemohon yang
    mengalami kekurangan persepsi warna (“deficiency”) mesti mengemukakan
    surat akuan terima dan menyertakan pernyataan penyesuaian daripada
    penyelia mereka sebelum ujian.
 • Pemohon “In-House” mesti mengemukakan sijil insurans yang menunjukkan polisi Liabiliti
  Am sebanyak $1,000,000.00 perlindungan minima.
  • Sijil mesti bertarikh dalam masa 30 hari daripada permohonan.
  • Sijil hendaklah menyenaraikan pemegang sijil:
   • Association for Challenge Course Technology
   • PO Box 19797
   • Boulder, CO 80308

1 Pensijilan Inspektor “In-House”: Peringkat Permulaan

Mesti memenuhi semua Keperluan Am di atas dan mendokumenkan sekurang kurangnya berikut
dalam tempoh 36 bulan yang lalu.

Pekerjaan: 125 hari dalam industri Litar Kursus Cabaran

Latihan: 16 jam Latihan berkaitan dengan pemeriksaan litar kursus cabaran. Ini
mesti termasuk menghadiri Kursus Persediaan Pensijilan Inspektor ACCT selama 8 jam.

Pemeriksaan: 12 pemeriksaan yang didokumenkan, termasuk pemeriksaan
praguna, pembayangan dan pemantauan berkala (yang mana sekurang-
kurangnya tiga (3) adalah pemeriksaan berkala yang mematuhi Piawaian
“standard” ANSI/ACCT semasa pada masa pemeriksaan, (yang mana sekurang-
kurangnya dua (2) adalah pemeriksaan berkala yang dilakukan di bawah
pengawasan orang yang berkelayakan.)
Pengujian: Kelulusan peperiksaan pensijilan Tahap 1 “In-House” dengan
sekurang-kurangnya 80%.

Persijilan Inspektor “In-House” Tahap 2:
Tahap Lanjutan

Mesti memenuhi semua Keperluan Am, Keperluan Tahap 1, dan mendokumenkan minima berikut
dalam tempoh 60 bulan yang lalu.

Pekerjaan: 275 hari dalam industri Litar Kursus Cabaran.
Latihan: 32 jam Latihan berkaitan dengan pemeriksaan litar kursus cabaran
dengan orang yang berkelayakan.
Pemeriksaan: 24 pemeriksaan yang didokumenkan dengan mematuhi Piawaian
(“Standard”) ANSI/ACCT semasa pada masa pemeriksaan (di mana enam (6)
adalah pemeriksaan berkala, tiga (3) daripadanya dilakukan di bawah
pengawasan orang yang berkelayakan.)
Pengujian: Lulus peperiksaan pensijilan “In-House” Tahap 1 dan Tahap 2, masing-masing dengan sekurang-kurangnya 80%. Jika inspektor kini disahkan sebagai Tahap 1, ujian Tahap 1 tidak perlu diambil semula.

Pengendorsan Penyelia In-House

Pengesahan Penyelia adalah untuk individu yang mengawasi inspektor lain di syarikat mereka.


Pengesahan ini termasuk pemahaman amalan jaminan kualiti untuk syarikat yang menawarkan
pemeriksaan dan membenarkan hanya Inspektor Tahap 2 untuk menyelia pemeriksa perantis.


Pemohon mesti memenuhi syarat untuk Pensijilan “In-House” Tahap 2.

Level 1 and Level 2 In-House Inspector Fees

Bayaran permohonan $125.00 USD
Yuran Pemeriksaan Persijilan Inspektor “In-House” $185.00 USD
Yuran Kursus Persediaan Pensijilan Inspektor $300.00 USD
Yuran Pembaharuan Dokumen 2 Tahun Perakuan Inspektor $157.00 USD
Pilihan: Pengesahan Penyelia- Tahap 2 sahaja $75.00 USD

Klik Di Sini jika Anda Sedia Memohon