Permohonan dan Borang Pensijilan
Inspektor

Borang yang diperlukan untuk setiap permohonan:

Setiap borang mewakili keperluan untuk permohonan permulaan anda dan setiap permohonan
pembaharuan berikutnya.

 • Borang Peperiksaan Mata ACCT- Borang ini adalah untuk menunjukkan bahawa anda
  memenuhi keperluan penglihatan program ini. Kami memerlukan penglihatan 20/30 dengan
  atau tanpa pembetulan. Kami juga mempunyai anda ujian untuk buta warna. Walaupun ini
  tidak menghalang anda daripada menerima pensijilan, kami memerlukan surat dengan pelan
  pemeriksaan anda sekiranya perlu ada sebarang perubahan atau penyesuaian kepada proses
  pemeriksaan anda. Peperiksaan mata mestilah dalam tempoh 6 bulan selepas permohonan
  dikemukakan.

 • Pengesahan Penyelia Pensijilan Inspektor- Jika anda seorang inspektor yang diselia, anda
  dan Penyelia anda akan dikehendaki mengisi borang ini. Ia berfungsi sebagai rujukan
  penyelia kepada kebolehan anda sebagai inspektor. Borang ini memerlukan tandatangan
  pemohon, penyelia dan saksi. Borang ini tidak lagi memerlukan notari.
 • Pensijilan Inspektor Diselia Sendiri/Perakuan Pemilik- Jika anda tidak diselia oleh individu
  lain atau pemilik syarikat, anda dikehendaki mengisi borang ini. Ini adalah rujukan kepada
  kebolehan anda sebagai inspektor dan akan disokong oleh portfolio anda. Borang ini
  memerlukan tandatangan pemohon dan saksi. Borang ini tidak lagi memerlukan notari.
 • Portfolio Pensijilan Inspektor- Portfolio inspektor anda hendaklah dalam format INI, atau
  jika anda menggunakan Portfolio Pengamal, anda hendaklah menyertakan tab Pemeriksaan
  yang mempunyai lajur untuk tarikh Pemeriksaan, lokasi Pemeriksaan, sama ada “In-House”
  atau “Vended”, perihalan pemeriksaan, nama penyelia. Kami menyemak latihan dan CEUs
  anda juga, jadi sila pastikan portfolio anda dikemas kini apabila anda menyerahkannya.
 • Sijil Insurans - Sijil Insurans anda hendaklah bertarikh dalam tempoh 30 hari selepas
  mengemukakan permohonan atau pembaharuan anda dan mesti menyenaraikan ACCT
  sebagai Pemegang Sijil di sudut kiri bawah. Sijil hanya sah apabila disertakan dengan bukti
  insurans. Pensijilan dianggap batal sekiranya inspektor telah luput dalam insurans atau
  didapati tanpa insurans.

Permohonan dan Pendaftaran

Permohonan Permulaan- Permohonan ini adalah apa yang anda isi jika anda memohon buat
kali pertama untuk program ini.

Permohonan Pembaharuan 2 Tahun- Jika sudah dua tahun anda membuat ujian, anda perlu
melakukan pembaharuan dokumen. Anda perlu menyerahkan semua borang dari atas.
Pembaharuan ini adalah untuk memastikan anda sentiasa mengikuti pemeriksaan dan
keperluan CEUs untuk pensijilan anda. Anda tidak perlu menguji untuk pembaharuan ini.

Permohonan Pembaharuan 4 Tahun- Setiap empat tahun, anda dikehendaki mengambil
ujian untuk memperbaharui pensijilan anda. Anda perlu menyerahkan semua borang di atas,
termasuk pemeriksaan dan keperluan CEUs untuk pensijilan anda. Peristiwa ujian ini berlaku
secara berkala sepanjang tahun dalam pilihan di tapak maya.

Kursus Persediaan Pensijilan Inspektor- wajib bagi pemohon baharu.

Borang Lain: